Powered by Seat

Když mi někdo hned na první otázku ohledně focení řekne rázné „ne“, většinou popřeji hezký den a jdu dál. V tomto připadě jsem to však nevzdal a nakonec se – přes drobné výhružky zabití v jednu chvíli („Já bych si vás našla a skutečně bych vás asi zabila, protože vzhledem k mýmu věku – já si vraždu můžu dovolit“) – s paní domluvil na tomto provedení. Když jsem jí fotografii ukazoval na displeji, tak mi ji doporučila pojmenovat „Protivnej introvert plazící se po Židovských pecích.“ Zde úryvek z našeho předchozího hovoru:

Jste introvertní?
„Ano. Měla jsem s tím problémy od dětství, pokud si vzpomínám už jako malý dítě … Jakákoliv aktivita společenská mě byla proti srsti. Poslali mě na prázdniny, máma si za čtrnáct dní pro mě přijela, všechny děti byly nádherně opálený, vyskotačený a já jsem se přibabrala bílá jak mlynářova dcéra … máma koukala jak vrána … a teď ta říká: My jí celý den nevidíme. Já jsem tam totiž objevila starou půdu, velikánskej proutěnej kufr plnej knih a časopisů. To jsem takzvaně sešrotovala za těch 14 dní. Čili já jsem se přibabrala vždycky k jídlu a šup zpátky na půdu.“

Random quote: „Staré lidi nesnáším, mladým lidem nerozumím.“

/

When someone gives me a resolute “no” to a request of a photo, I usually wish them a nice day and leave. In this case I didnt’t give up so easily and eventually made a deal – though there were some death threats at one point (“I’d find you and I guess really kill you, because considering my age – I can afford myself a murder”) – with a lady to take a picture like this. When I was showing the picture to her on a display, she recommended me to name it “Unpleasant introvert crawling over Židovské pece”. Here is an excerpt from our previous conversation:

Are you of an introvert nature?
“Yes. I had problems with it since my childhood, since I was a little kid if I recall it correctly … Any social activity was uncomfortable for me. They sent me for a holiday, mom came to pick me up after 14 days … all kids were nicely tanned and frolicked and I dawdled white as a miller’s daughter … mom stared at me surprisedly … and camp leader says: We don’t see her all day long. Because I found an old attic there with a large wicker trunk full of books and magazines. I scrapped it up during those 14 days. That means I always dawdled for a food and woosh, back to the attic.”

Random quote: “I hate old people, I don’t understand the young ones.”