Powered by Seat

„Na co vzpomínám rád? Na celej můj život – byl dobrej, hezkej. Já jsem měl hudební talent, takže jsem studoval hodně muziku, hrál jsem v divadle, na konzervatoři jsem učil, hodně jsem cestoval, hodně studuju … takhle ten můj život byl pěknej.“
Asi ne každý má ve stáří takový pocit. Čím myslíte, že jste si ho vydobyl?
„To je dar. Talent je dar, to si člověk nevymyslí. A potom ještě dar je láska. Já jsem celej život postupoval s tím, že jsem chtěl – podvědomě, ne vědomě – něco lidem ze sebe dávat. A tím pádem jsem dostával zpátky. Je to dar … někdo nemůže dát a ten je chudej potom. Mě v životě zajímalo hlavně to, co není vidět. Mozek … každej říká, že má zdravej rozum, ale mozkem toho moc nezíská. Jsou lidi, kteří mají kolik vysokejch škol, maj něco řešit a jsou vedle, protože to řešej mozkem. Mozek to nevyřeší, vyřeší to cit – láska. To je asi to tajemství, celej můj život byl takovej.“
Vedl vás někdo k tomu porozumět životu tímhle způsobem?
„Víte co je důležitý? Aby člověk zažil velký utrpení – když nezažijete utrpení, nic se nenaučíte. Já jsem zažil velký utrpení a v tom utrpení už je zárodek štěstí nebo svobody. Vemte si třeba kytku: Kytka roste ze země a základ toho, že roste, je pohnojení . V jejím květu je to pohnojení obsaženo. V tom hovnu je obsažená kytka. Takže já ten život takhle chápu. Čím víc jsem trpěl, tak tím jsem pak byl štastnější.“
Co bylo to hovno ve vašem životě?
„Byl jsem trestaný dítě.“
Co to znamená? Tvrdá výchova?
„No ale hodně tvrdá. Ale přitom byla ještě navíc vedená láskou.“

/

“What do I like to recall? All my life – it was good and nice. I had a music talent so I studied music a lot, I performed in a theatre, taught in a conservatory, traveled a lot, I do study a lot … my life was nice like that.”
I guess not everyone have this feeling about their life at old age. How do you think you earned it?
“That’s a gift. Talent is a gift, you cannot make it up. And also love is a gift. All my life I wanted – unconsciously, not knowingly – to give something to people from myself. And therefore I was getting something back. It’s a gift … one who cannot give is a poor person. In my life I was interested primarily in things that cannot be seen. Brain … everyone says that they’ve got common sense, but you cannot gain much from your brain. There are people who studied at numerous universities and then when they are solving something they fail because they use only brain. Brain cannot solve it, affection, love can. That’s the secret, all my life was like that.”
Does someone guided you to such an understanding of life?
“You know what’s important? That one goes through some suffering – who doesn’t go through it, cannot learn anything. I’ve been through a big suffering and in that suffereing there is a foundation of happiness or freedom. Take a flower, for instance. A flower grows from soil and the basis of its growth is in manuring. Its bloom contain the manure. The shit contain the flower. So this is the way I understand life. The more I suffered, the more happier I subsequently was.”
What was the shit in your life?
“I was a punished child.”
What does that mean? Tough upbringing?
“Very tough. And making it even worse, it was led by love.”