Powered by Seat

Co je v životě nejkrásnější?
„Přátelství.“
Kdy jste si naposled nějak pomohli?
„Před chvílí. On si koupil žluté věnečky, já jsem si koupil kakaové věnečky.“

/

What is the most beautiful thing in life?
“Friendship.”
When did you help each other for the last time?
“A moment ago. He bought himself egg biscuits and I bought cocoa biscuits.”