Powered by Seat

HOPRG_1000a

„Člověk v mém věku postupně ztrácí přátele. Vnímám, že s každým zemřelým člověkem odchází i něco ze mne. V červenci mi zemřel manžel, to pro mě byla obrovská ztráta. My jsme si absolutně rozuměli, v muzice i názoru na svět. Mám pocit, že když odešel, tak skutečně zmizela celá moje polovina. Až já se budu blížit k tomu konci, tak už to možná nebude tak strašné. Protože ze mne bude umírat jen půlka.

/

„A person of my age gradually loses friends. I feel that every time a friend of mine dies, a part of me vanishes as well. My husband died in July, that was a huge loss for me. We understood each other perfectly, be it in music or a world view. I really have a feeling that a whole half of me died with him. When my life will be coming to the end, perhaps it won’t be that hard anymore. Because it will be only half of me dying.“