Powered by Seat

HOPRG_995a

„Dlužím, splácím. Chtěl jsem si před lety otevřít čajovnu a vzal jsem si na to půjčku. Čajovník jsem možná dobrý, ale zjistil jsem, že na vedení businessu musí mít člověk úplně jiné vlohy. Musí umět válčit s úřady, ale i třeba vědět, kdy skončit.“
Kdy jste si uvědomil, že je něco špatně?
„Skoro od začátku mi bylo jasné, že to nebyla dobrá volba. Už během rekonstrukce prostoru se ukázalo, že na člověka, se kterým jsem to dělal napůl, není spoleh. Na všechno měl hrozně času – co běžně trvá měsíc, on dělal dva. Dost mne to tedy vyškolilo. Jsem teď v některých věcech rozvážnější. Vím, co obnáší jít za svým snem.“
„Už pět let žiju neustále z nějakého minima. Vědomí, že musíte pořád něco splácet není nic dobrého pro psychiku. Dost to s člověkem zamává. Taky mám pocit, že se nemůžu podívat tam, kam bych chtěl, i co se týče různých kulturních akcí. Když v kapse nemám ani korunu, tak mě to odrazuje někam chodit. Ale pak nepotkávám nové lidi. Přijde mi, že jsem kvůli tomu tak trochu vyčleněný ze společnosti.“
V jaké chvíli jste svoji současnou situaci prožíval nejhůře?
„Třeba jednou, když jsem měl narozeniny, jsem od někoho dostal flašku drahého rumu. Byl jsem bez peněz, přišel domů a zjistil, že vše, co mám, je dobrý rum a pět suchých rohlíků.“

/

„I am repaying a debt. Few years back I wanted to open my own teahouse and so I took a loan. I may be a good tea barista, but I’ve found out that one needs a completely different skills to run a business. You need to know how to fight against various state offices or to know when to quit.“
When did you realize that something is wrong?
„It became clear to me that it wasn’t a good choice almost at the beggining. During reconstruction of the space it already showed that the person who was doing the business with me was not reliable. Everything took him twice as much time – what could be done in a month, he was doing for two months. I’ve learned a lot through this situation. Now I am a bit more careful in some ways. I know what it takes to follow your dream.“

„I’ve been living off a minimum resources for five years already. To know that you have a long time before repaying your debt doesn’t help your mental health. It unsettles you. I also got a feeling that I cannot go to see all the different things that I would want, including cultural events. Not having a single penny in my pocket discourages me from going out. And so I am not meeting any new people. I feel that I am somewhat excluded from society due to this.“
What was the most difficult moment for you in your current situation?
„Once, somebody gave me an expensive bottle of rum for my birthday. I had no money, I came home and found out that all I have is a good rum and five dry rolls of a white bread.“