Powered by Seat

Co je v životě nejtěžší?
„Já si myslim, že nejtěžší je poznat sám sebe a zjistit, co od života očekáváš a potom si za tim jít … Hodně lidí často lituje něčeho, co ani neudělali. Já to vždycky radši udělám a zjistim si, jaký to je, než abych to neudělala a přemýšlela o tom, jaký by to bylo, kdybych to udělala.“

/

„What is the most difficult thing in life?
“I think the most difficult is to get to know yourself, to discover what you expect from life and then to follow it … A lot of people often pity not doing something. I always prefer to do it and to find out how it is, than not doing it and wondering how it would be if I would have done it.”