Powered by Seat

HOPRG_1009a

„Těším se, až bude teplo a budu moci jet na ryby. Jel bych i teď, ale je mokro a není čas.“
Pamatujete si na první rybu, kterou jste chytil?
„Byl to okoun, z takového malého potůčku. Když jsem ho vytáhl, tak jsem se bežel pochlubit tátovi. Ale nevšiml jsem si, že se mi někde po cestě utrhl vlasec i s rybou. Takže mi nikdo nevěřil. Šli jsme se pak s tátou podívat a našli okouna zavěšeného na stromě.“

/

„I am looking forward to a warm weather when I’ll go fishing. I would go even now, but it’s wet and there is no time.“
Do you remember the first fish you caught?
„It was a perch, I caught it in a small rivulet. When I pulled it out, I started running so I could proudly show it to my dad. But I didn’t notice that I lost both the fish and part of fishing line on the way. So nobody believed me. A moment later me and my dad went to look for it and found the perch hanging down from a tree.“