Powered by Seat

HOPRG_1008a

„Byla jsem nedávno na józe smíchu, to mi hodně pomohlo.“
Jóga smíchu?
„To je takový seminář, vlastně tříhodinové smání se. Vzniklo to někde v Indii, kde zjistili, že lidé se mohou smát i bez příčiny, jen tak. A že to je prospěšné. Šla jsem tam sama, potkala úplně cizí lidi a oni se najednou začali smát. Chvíli to bylo takové zvláštní, až trapné. Bylo pro mě těžké se na cizí lidi začít smát. Ale pak jsem viděla, že to jde a nakonec jsem se tam zbavila takového vnitřního napětí.“
Smějete se od té doby na lidi v metru?
„Zkoušela jsem to, ale dívali se na mě divně. Takže se zatím směju sama na sebe.“

/

„I recently attended a laughter yoga, that helped me a lot.“
Laughter yoga?
„It’s a seminar, in fact a three hour long collective laughing. It was established somewhere in India. They found out that people can laugh without a cause. And that it’s healthful. I went to the seminar alone, I met complete strangers there and they suddenly started to laugh. It was quite strange at first, even awkward. It was difficult for me to start laughing at strangers. But after a while I found out it’s possible and eventually I got rid of inner tensions I used to have.“
Do you smile at strangers on subway now?
„I’ve tried, but they were giving me a strange looks. So for now, I smile at myself.“