Powered by Seat

HOPRG_1023a

„Když jsem nastupovala do nemocnice v pětašedesátém, tak tam ještě pracovali lidé, kteří byli vychovaní v době první republiky. Byli zasaženi náboženskou výchovou. Nedovedu si představit, že by se v té době stalo třeba to, co udělala moje poslední vrchní sestra. Někdo ukradl kohoutek na záchodě pro pacienty, a tak ona šla a ukradla ho v jiné části nemocnice. Já považuji Bibli za mravní základ. Neříkám církve, ty se nikdy nechovaly dobře. Ale přestože třeba samy dělaly něco jiného, tak lidi vedly k tomu, co je správné a nesprávné. Kdo vás to dnes učí? Mám pocit, že nikdo.“

/

„When I started working in a hospital in 1965, there were still people who were raised in a pre-war time. They were influenced by religious education. I cannot imagine it would had be possible for these people to do something similar as my recent chief nurse did. When she found out that somebody stole a water tap in a pacient’s restroom, she went to another section of the hospital and stole it from there. I consider Bible to be a moral base. I am not speaking about churches, they have never behaved well. But despite the fact that they were behaving in a different way, they were able to explain to people what’s right and what’s wrong. Who is teaching you this today? I have a feeling that no one.“