Powered by Seat

HOPRG_1030a

What have you been thinking about lately?
„Mostly, how to get people to read my new book. It’s a complete departure from my business career. It’s a historical novel which is partly set in Prague during the last four years of the thirty years war.“
When did you become interested in this period?
„Few years back, my nephews came to visit me in Prague. I don’t know what to do with teenage boys, so I took them to this medieval restaurant in Lesser Town called ‚U krále Brabantského‚. Because there was sword fighting, beer drinking, fire breathing and music. When we were there, they asked me: ‚Why is it called ‚The King of Brabant’?. And I said ‚Oh, you don’t know the story of the sons of Brabant?’. They were like ‚No, tell us.‘ And that’s how it all started – they are to blame. But at that point, I had no idea of writing the story as a book.“
So the initial idea of the book’s story was based on the lies that you were telling your nephews during sightseeing?
„Don’t say lies! Stories! Funny thing was that I mixed as much history of Prague as I could into what I was telling them. For example, I told them about Swedes invading Prague and about them being stopped at the Charles Bridge. When I later took them to Petřín’s hall of mirrors, they noticed a painting depicting this very scene. They looked at it and said: ‚Hang on, are you telling me that all the stuff that you’ve been telling us in the last couple of days is true?!’“

/

O čem v poslední době přemýšlíte?
„Především o tom, jak přimět lidi přečíst si moji novou knihu. Je to pro mne naprostý odklon od mé kariéry v oblasti obchodu. Je to historický román, který se zčásti odehrává v Praze během posledních čtyř let třicetileté války.“
Kdy jste se o tuto dobu začal zajímat?
„Pár let zpátky mne v Praze navštívili moji synovci. Nevím, co dělat s náctiletými kluky, a tak jsem je vzal do jedné středověké krčmy ‚U krále Brabantského‘ na Malé straně. Protože tam je hudba, lidé šermují s meči, pijí pivo a plivají oheň. Když jsme tam byli, tak se mě ti synovci zeptali: ‚Proč se to tu jmenuje U krále Brabantského?‘ A já řekl: ‚Aha, vy neznáte příběh synů krále Brabanta?‘. Odpověděli, že ne. A ať jim ho povím. Takhle to tedy začalo – mohou za to oni. Ale v té době jsem vůbec neměl v plánu napsat knihu.“
Takže základní námět vaší knihy vyplynul ze lží, které jste říkal vašim synovcům při prohlížení památek Prahy?
„Neříkejte lži! Příběhy! Vtipné bylo, že jsem do svého vyprávění zahrnul tolik z dějin Prahy, kolik jsem dokázal. Například jsem jim řekl o tom, že Švédové dobývali Prahu a byli zastaveni na Karlově mostě. Když jsem synovce vzal na Petřín, do zrcadlového bludiště, tak si všimli obrazu, který tuto scénu zachycuje. Prohlídli si ho a jeden z nich řekl: ‚Počkej, to mi říkáš, že vše, co jsi nám v uplynulých dnech vyprávěl je pravda?!‘“