Powered by Seat

„I am from California. I moved here, because I wanted a different life style. I actually found the local atmosphere, history, art and culture more conducive to my way of being. So I am living here now. I am a published author – I published several collections of poetry and my first novel, which will be also published in Czech this year.“
What is the novel about?
“It’s called The Salmon Café and it’s about lot of things. Basically there is a bar called Salmon Café and you are only allowed to go there twice – first time you go there you get sent on some kind of mission and then your second visit is to return and to recount what you’ve discovered on your journey. So my protagonist returns after 40 years … and his mission was to find his treasure in a bar, so he searched in bars all over the world and he tells the stories about the bars.”

/

„Jsem z Kalifornie. Přestěhoval jsem se sem, protože jsem chtěl jiný životní styl. Přišel jsem na to, že zdejší atmosféra, historie, umění a kultura více napomáhají mému způsobu bytí. Takže teď žiju tady. Jsem vydávaný autor – vydal jsem několik sbírek poezie a svůj první román, který letos vyjde i česky.“
O čem román pojednává?
„Jmenuje se Salmon Café a týká se hodně věcí. Ve zkratce jde o to, že existuje bar zvaný Salmon Café a do něj můžeš jít jen dvakrát za život – když tam jdeš poprvé, tak seš vyslán na jakousi misi. Druhá návštěva je tvůj návrat z mise, kdy bys měl odvyprávět co jsi na své cestě objevil. Můj hlavní hrdina se tedy navrací po 40 letech a jeho úkolem bylo najít poklad v baru. Navštívil proto bary po celém světě a teď o nich vypráví příběhy.“