Powered by Seat

HOPRG_1042c

„V dnešní společnosti je tolik rozdílností, že je třeba ve všem hledat to společné. Z mého pohledu je velmi zavádějící navazovat jakékoliv interakce na bázi otázek typu ‚Odkud jsi?‘, ‚Co děláš?‘, ‚Čím jsi?‘. Tedy v podstatě, skrytě: ‚Kolik máš peněz?‘. K tomu, abychom si porozuměli, musíme nejprve porozumět sami sobě. Pak už se nebudeme muset ptát na takovéhle blbosti.“
Jakou otázku pokládáte vy, když se s někým poprvé setkáte?
„Vůbec žádnou. Na to, abychom se spolu upřímně bavili, si nemusíme pokládat žádné otázky. Jak se říká – odpověď hledej tam, odkud přišla otázka.“

/

„There are so many differences in the society today that we should search for the common ground instead. I think it’s very misleading to start new interactions with questions like: ‚Where are you from?’, ‚What do you do?’, ‚What is your occupation?‘ with which we basically mean: ‚How much money do you have?’. To understand each other, we have to understand ourselves first. Then we won’t need to ask these stupid questions anymore.“
When you meet somebody for the first time, what question do you ask?
„No question at all. To have a honest communication with somebody, you don’t need any questions. As the saying goes – look for the answer inside your question.“