Powered by Seat

HOPRG_1046a

„Mám dva krásné, dospělé vnuky a v březnu se stanu prabábou. Na to se těším! Vždy, když si to uvědomím, tak mám dobrý pocit – že jsem ten život nepromarnila.“

/

„I’ve got two beautiful, adult grandsons and in March I will become a great-grandmother. I am looking forward for that! Every time I think about it, I have this good feeling – that I didn’t dawdle away my life.“