Powered by Seat

HOPRG_1054a

S čím teď nejvíc bojujete?
„Se svými limity. Neustále narážím na hranice vlastní mysli.“
Kdy třeba?
„Třeba když po dvacáté nemohu najít klíče. Část mojí mysli, která je za ně zodpovědná, očividně nefunguje tak, jak má.“
Dnes jste klíče našla?
„Teď už je nosím přivázané. Tím se to vyřešilo.“

/

What’s your greatest struggle right now?
„My limitations. I constantly come across boundaries of my mind.“
When?
„For instance, when I cannot find my keys for the twentieth time. The part of my mind which is responsible for keys is apparently not functioning the way it should.“
Did you find the keys today?
„I’ve tied the keys to my bag. Problem solved.“