Powered by Seat

HOPRG_1055a

„Učím se žít s přicházející slepotou. Stále se s tím nemůžu vyrovnat. Už nečtu a má se to zhoršovat. Zrovna takováhle věc – já jsem docela zvídavý člověk, celý život jsem něco studovala. A teď najednou nemůžu, respektive musím si hledat různé náhrady. Také jsem vždy byla soběstačná a nechci být někomu na obtíž. Ale dokud vidím, tak chci dodělat nějakou práci. Chci sestavit rodokmen a dát do pořádku zahradu po dědečkovi. Stále mám před sebou nějaký úkol.“

/

„I’ve been learning to live with forthcoming blindness. I am still not able to cope with it. I cannot read anymore and it’s supposed to get worse. This, out of all things – I am quite curious person, I’ve been studying my whole life. And now I am not able to, or rather I need to find some substitutes. Also, I was always self-sufficient, I don’t want to become someone’s burden. As long as I am able to see, I want to finish some work. I want to complete genealogical tree of my family and I want to clean up garden that used to belong to my grandfather. There is still a task ahead of me.“