Powered by Seat

HOPRG_1062a

„Před pár dny jsem se zasnoubil, v jednom hotelu v Českém Krumlově.“
Během večeře?
„Ne, v koupelně na zemi. Našla tam krabičku ve které byly další, menší krabičky. Ve čtvrté byl prstýnek.“
Trochu zvláštní volba místa.
„Ona vždy dokáže předpovědět, co udělám. Chtěl jsem ji překvapit.“

/

„I got engaged few days back, in a hotel in Český Krumlov.“
During dinner?
„No, on a bathroom floor. She found a small box with even smaller boxes inside. The engagement ring was in the fourth box.“
A bit strange choice of a place for engagement, isn’t it?
„She can always predict what I am about to do. I wanted to surprise her.“

HOPRG_1062c

„Připravil jsem kachničky.“

/

„I prepared the duckies.“