Powered by Seat

„Nad čím přemejšlim? Co změnit ve svym životě, protože nejsem zrovna nejlepší člověk. Chci bejt lepší – chci se líp chovat k lidem, který mám rád.“
Napadá vás nějaká situace, kdy jste se zachoval hůř než byste zpětně chtěl?
„Jo, skoro vždycky když se opiju. Tak to bych chtěl třeba změnit, nechci tolik pít. Mám kolikrát takový stavy, že si druhej den nic nepamatuju a jsem zlej na lidi, který mě maj rádi. To mě štve.“

/

“What am I thinking about? What to change in my life, because I am not really the best person around. I want to be a better person – I want to treat people who I like in a better way.”
Can you think of some situation when you acted in a worse way than you would want?
“Yeah, almost every time I get drunk. This is the thing I’d want to change, I don’t want to drink that much. Often I get to a such a state that I don’t remember anything the day after and I am mean to people who like me. That irritates me.”