Powered by Seat

HOPRG_1057b

„Účastním se dvanáctikrokového programu anonymních narkomanů a alkoholiků. Právě jedu uzavřít čtvrtý krok.“
V čem spočívá?
„V důkladné a nebojácné inventuře sebe sama. Musela jsem spolknout velkou pravdu o tom, jaká jsem. Sedla jsem si a popsala celý tlustý sešit. Zjistila jsem, že se k lidem chovám špatně, že lžu a že jsem sobecká a nečestná.“
Jakého nadcházejícího kroku se bojíte nejvíc?
„Asi kroku číslo devět. To budu muset zajet za všemi lidmi, kterým jsem kdy ublížila.“

/

„I take part in a twelve-step programme for anonymous alcoholics and drug addicts. I am just on the way to finish fourth step.“
What is it about?
„About thorough and fearless inventorying of one self. I had to swallow a big truth about what kind of person I am. I sat down and filled a whole thick notebook with writing. I’ve found out that I treat people badly, that I lie and that I behave in a selfish and dishonest way.“
Which of the following steps do you fear the most?
„Step number nine, I guess. I will have to go and visit all the people that I’d ever hurt.“