Powered by Seat

HOPRG_1069a

„Snažím si hledat způsoby, jak mohu být užitečná. Většinu dne ale trávím v zaměstnání, kde si poslední dobou připadám zbytečná. Vedle práce se věnuji i doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Myslím si, že to jsou jediné dvě hodiny v týdnu, kdy dělám něco, co má opravdu smysl.“

/

„I have been trying to find ways how to make myself helpful. But I spend most of my daytime in a workplace where I’ve been feeling useless lately. In addition to my job, I do tutoring for children from socially deprived families. I think these are the only two hours in a week when I do something that really has a meaning.“