Powered by Seat

HOPRG_1101a

„Byli jsme spolu padesát jedna let. Před jedenácti lety zemřel. Dostala mne z toho tenkrát moje pravnučka. Já jsem ji neustále vozila tady po Strašnicích, také jsme chodili na hřbitov. Zpívala jsem jí písničky a učila ji na přechodu panáčky – jak je zelený, jak je červený, kdy přecházíme. Ona říkala ‚pačánek zelenej‘, ‚pačánek červenej‘. Je to chytrá holka, mám ji hrozně ráda. Bylo pro mě veliké štěstí, že se tenkrát narodila.“

/

„We were together for fifty-one years. It’s been eleven years since he passed away. It was my great-granddaughter who helped me get over it back then. I was constantly riding her in the stroller around here and we were going to the cemetery. I used to sing to her and teach her about the figures at traffic lights – the green one, the red one, when to cross the street. She used to repeat ‚gleen man’, ‚led man’. She’s a smart girl, I like her very much. It was a great luck for me that she was born at that time.“