Powered by Seat

HOPRG_1102a

Jaký byl přelomový okamžik vašeho života?
„Myslím si, že třicáté narozeniny. Protože jsem najednou zjistil, že mi může být úplně fuk, co si o mně lidé myslí. Že není tak podstatné, že nejsem nejlepší, nejkrásnější a že nesbalím každou ženskou. Také jsem si uvědomil, že jsem do té doby řešil spoustu nesmyslů, které jsem řešit nemusel.“
Co třeba?
„Třeba ‚Co se stane, když někoho zklamu?‘. Bez toho to ale přeci nejde. Člověk si nemůže říct, že nikomu neublíží – to nedokáže nikdo.“
Takže jste po třicítce na určité věci rezignoval?
„Pochopitelně. Chvála bohu za to! Škoda, že jsem to neudělal už v patnácti.“

/

What was the turning point of your life?
„I think it was the time around my thirtieth birthday. Because I realized that it doesn’t matter what others think of me. That it´s not so important that I am not the best and the most beautiful guy who gets every woman he wants. I also realized that I had been dealing with a lot of things of no consequence.“
What kind of things?
„Questions like ‚What will happen if I disappoint someone?’. But you cannot prevent it. You cannot just say that you won’t hurt anyone – no one can achieve it.“
So when you turned thirty, you gave up on some things?
„Of course. Thank goodness! It’s a pity that I didn’t do it already when I was fifteen.“