Powered by Seat

HOPRG_1108a

„Angažoval jsem se velmi silně ve prospěch pražského jara a proti vstupu vojsk v roce 1968. Chvíli jsme – po zkušenostech z Maďarska roku 1956 – uvažovali o daleké cestě na Sibiř. Naštěstí to ale dopadlo schůdněji. Ten revanš nakonec přišel s ročním spožděním: Nic jsme nesměl. Když jsem na začátku sedmdesátých let sháněl práci, psal jsem si po každém pohovoru takové kartičky – kdy a kde jsem koho navštívil a na jaká doporučení. Než mi dali výjimku, že jako vysokoškolák mohu dělat manuální práci, tak jsem těch karet popsal sto dvacet šest.“

/

„I was strongly involved in promoting ideas of The Prague Spring and I acted against the invasion of Warsaw Pact troops in 1968. For a while – after experiences from Hungary of 1956 – we were preparing ourselves for a long trip to Siberia. Fortunately, it turned out in a more bearable way. The revenge came one year later: I was not allowed to do anything. When I was searching for a job at the beggining of 1970′s, I was writing down notes on a small paper cards after every interview – when, where and whom did I visit and on whose recommendation. Before I was granted an exception, allowing me, as an university graduate, to do a manual work, I had one hundred and twenty-six cards.“