Powered by Seat

HOPRG_1118a

„Auta mají duši. Narozdíl od počítačů a mobilů. Jaký je typický zvuk telefonu? Žádný není – každý si nastaví jiný tón vyzvánění. Ale auto nastartujete a slyšíte to. Vždy mne ten okamžik fascinoval – kdy otočíte klíčkem, auto se probudí k životu, trochu zakřičí, protáhne se, zatřese a pak se ustálí. A něco tam před vámi skutečně hoří. Je tam motor, něco vybuchuje. Prostě má duši. To počítač nikdy mít nebude. Ten mám dva roky, vyhodím, nezájem – chci nový. Windows 10, 11, 13. Ale auto? To je jako člověk. Taky mu holky často dávají jméno: ‚To je Ferda!‘, ‚Lentilka‘ … Kolik lidí znáte, kteří pojmenují svůj mobil?“

/

„Cars have a soul. Unlike computers and mobile phones. What’s the typical sound of a phone? There is none – everyone set their own ringtone. But when you start a car, you can hear it. I’ve always been fascinated by this moment – when you turn the key, the car wakes up, screams a bit, then stretches, quivers and finally steadies itself. And there is something burning in front of you. There is the combustion in the engine. Car simply have a soul. Computer never will. I usually have one for two years, then it’s gone and I don’t care – I want a new one. Windows 10, 11, 13. But a car? It’s like a human being. That’s why girls often tend to name it: ‚That’s Ferda!’, ‚Lentilka‘ … How many people you know who named their phone?“