Powered by Seat

HOPRG_1174a

„Miluju hory. Úplně extrémně, vůbec nevím, kde se to ve mě vzalo. Nedávno jsem byla na hoře Jungfrau, na místním ledovci. Ráda vzpomínám na ten pohled shora – obrovský splaz ledovce v jiskřivém slunci, jeho cesta dolů do údolí. A to úžasné, neskutečné ticho. V ten moment nechcete, aby na vás někdo promluvil. Jak jsem tam stála, tak jsem měla pocit, že tam odtud nikdy neodejdu. Říkala jsem si: ‚Tady by člověk skutečně mohl umřít. Šťastný.‘“

/

„I love mountains. To crazy extent. I don’t even know where it came from. Recently I have been to Jungfrau, on a local glacier. I like to recall the view I had from there – the giant ice-tongue in the sparkling sun, the course of the glacier down into the valley. And the astonishing, incredible silence. At that moment you don’t want anyone to speak to you. As I was standing there, I had a feeling that I would never leave. I said to myself: ‚It would be possible to die here. Happy.’“