Powered by Seat

HOPRG_1179a

„Dala jsem nedávno výpověď, odešla jsem ve zkušební době z pozice účetní v jedné nadnárodní firmě. Setkala jsem se tam s něčím, co bylo proti mému svědomí. Mám za to, že když se v obchodě stane, že mi někdo něco přeplatí, tak mu to mám vrátit. Starám se nejen sama o sebe, ale i o toho druhého. Takže když jednou přišla faktura, která byla nesprávně ve prospěch té firmy, tak jsem čekala, že se ty peníze budou vracet, že se to bude nějak řešit. Šéfová mi ale řekla, že ne a že je to standardní postup. To mi vyrazilo dech. Druhý den jsem se rozhodla, že odejdu.“

„Takže teď kudy chodím, tak přemýšlím, co budu dělat. Zrovna jdu koupit čokoládu dceři a kamarádovi, kteří při mě stáli a dodali mi sebedůvěru. Říkali mi, abych se nebála, abych si stála za svým. Mám z toho rozhodnutí radost. Kdybych tam zůstala, tak bych nemohla žít v souladu sama se sebou.“

/

„I recenty resigned from my accountant job at a multinational company during my probationary period. I encountered something which was against my conscience. I think that when you do business with someone and when you receive overpayment, you should return the overpaid money. I want to take care both of myself and the second party. So when I received invoice which was incorrectly in the favour of my company, I expected that the company would return the money, that they would try to solve the situation. But my boss told me that it’s not gonna happen, that it is their standard procedure. That took my breath away. On the next day I decided to leave the company.“

„So now I go around and wonder what will I do. I am just on the way to buy chocolate for my daughter and my friend who stood beside me and instilled confidence in me. They told me not to worry and stand my ground. I am happy about the decision. If I have stayed, I wouldn’t have lived in harmony with myself.“