Powered by Seat

HOPRG_1182a

„Jsem v kontaktu se všemi svými bývalými přítelkyněmi. I s jejich současnými příteli. Jsou to moji nejlepší přátelé.“

„To, že jsem začal žít jinak, než mi někdo nalinkoval, mne hodně ovlivnilo. Rodina by mi nikdy neřekla: ‚Běž bydlet se svou bývalou přítelkyní a jejím novým přítelem.‘ To vám nikdo neřekne. Ale když takto vystoupíte mimo, tak zjistíte, že to je super revoluce. Zjistil jsem, že jsem revolucionář.“

/

„I am in contact with all my former girlfriends. And their new boyfriends. They are my best friends.“

„The fact that I started to live in a different than the expected way influenced me a lot. My family would never tell me: ‚Go live with your ex-girlfriend and her new boyfriend.‘ Nobody would. But when you make a step outside like this, you find out that it is a great revolution. I’ve found out that I am a revolutionary.“