Powered by Seat

HOPRG_1185b

„Často to vypadá, že je do něčeho zabraná, že vás nevnímá. Ale když se třeba s někým bavíte a v průběhu řeči řeknete ‚slepice‘, tak ona udělá: ‚Koko‘.“

/

„She often seems very immersed in some activity, making it look like she’s not noticing you. But when you talk with someone and use the word ‚chicken‘ in your speech, she goes: ‚Bwok bwok’.“