Powered by Seat

HOPRG_1187a

„Nejtěžší bylo rozloučit se s manželem. Ale byl to zároveň jeden z nejhezčích okamžiků mého života. Umíral doma, byli jsme okolo něj celá rodina. Byl strašně statečný. Byl to inženýr, technik, absolutně nevěřící člověk. Ale v závěru nám všem připadalo, že mu dává sílu něco seshora.“

„Rád se během té nemoci koupal. Jednou se posadil, že půjde do vany a venku najednou začalo svítit slunce. On v tu chvíli spadl, opřel si hlavu o stolek a zemřel. Když jsme ho položili, tak se usmíval. Děti do pohřební řeči napsaly, že mu děkují, že nás provedl životem, ale i smrtí. Že nám ukázal, že se není čeho bát.“

/

„The most difficult moment was to say goodbye to my husband. But at the same time it was one of the most beautiful moments of my life. He was dying at home, there was the whole family around him. He was so brave. He was an engineer, a technician, a completely unreligious man. But at the end, it seemed to us that he was getting some strength from something from the above.“

„He enjoyed bathing during his illness. Once he sat up that he would go to take a bath and at the same time, the sun started shining. He fell down, lay his head on the table and died. When we were putting him into the bed, he still smiled. Our kids mentioned in their speech at the funeral that he had lead us through life and death. That he had showed us that there is nothing to be scared of.“