Powered by Seat

HOPRG_1236a

„Chtěla bych být více komunikativní, ne tak uzavřená sama do sebe. Pracuji v kavárně a vidím, že kolegové se dokáží se zákazníky bavit, že si mezi nimi našli přátele. Že se lidem dívají do očí, když s nimi mluví. Mně to dělá problémy. Přestože z kurzů a knížek vím, jak by se mělo komunikovat, jak být příjemný, jak si lidi získat. Mám pocit, že čím více si to uvědomuji, tím je to pro mě těžší.“

/

„I would want to be more communicative, not so closed into myself. I work in a café and I can see that my collegues are able to talk freely with customers, that they’ve found friends among them. That they look into their eyes when they speak to them. It’s hard for me. Even though I’ve been to courses and I’ve read books about how one should communicate, how to be pleasant, how to win someone’s favor. I have a feeling that the more I realize it, the harder it gets.“