Powered by Seat

HOPRG_1242a

„Byl to takový ten typický příběh: Začala jsem se zdravě stravovat, strašně se do toho ponořila a najednou zjistila, že nedokážu jíst bez výčitek.“
Kdy jste si poprvé uvědomila, že je něco špatně?
„Asi jednou, když jsem byla s kamarády večer venku. K jídlu nebyla jiná možnost než pizza a já se rozhodla, že budu radši trpět hlady. Pak jsem se začala léčit.“

„Velká motivace pro mě byla návštěva Dublinu. Mám tam část rodiny, miluju to tam a chtěla bych tam jednou žít. Když jsem tam ale tehdy byla, tak jsem si uvědomila, že v tom svém stavu bych to nemohla nikdy uskutečnit. Protože jsem neměla energii, nedokázala normálně přemýšlet, byla úplně nepoužitelná. Uvědomila jsem si, že se z toho musím dostat – abych si mohla plnit své sny.“

/

„It was the classic story: I started to eat healthy, got really into that and suddenly realized that I cannot eat anything without feeling guilty.“
When did you first realize that something was wrong?
„During a night out with my friends once. At one point there was no other food option than pizza and I decided that I would rather starve. After that I started with treatment.“

„I got really motivated to get over it after a visit of Dublin. I’ve got some family members there, I love the city and I would want to live there in the future. But when I was there during this time, I realized that I would never be able to make it happen in my condition. Because I had no energy and I couldn’t think straight. I was completely useless. After the visit I realized that I need to overcome it – so I can start fulfilling my dreams.“