Powered by Seat

HOPRG_1241a

Jaká byla nejdelší minuta vašeho života?
„Když jsem za první republiky utíkal z Podkarpatské Rusi před povstalci. Vzpomněli si, že pobijí všechny Čechy. Mně bylo deset let. Bylo to zvláštní – nikomu jsem nic neudělal a najednou na vás řvou a drží v rukou sekery. Ještě předtím se vždy scházeli v místnosti, která skleněnými dveřmi přímo sousedila s naším bytem. Tam se vždy radili a řvali proti Čechům. Takže to nebylo něco, co by mi snadno sjelo po kůži a já na to mohl zapomenout.“

/

What was the longest minute of your life?
„When I was fleeing from rebels in Carpathian Ruthenia before the war. They remembered that they want to kill all the Czechs. I was ten years old back then. It was strange – I had not hurt anyone and suddenly there were people screaming at me, holding axes. Before they had used to meet in a room that was directly neighbouring with our flat through a glass door. They had been having their discussions there where they shouted against Czechs. So it was not something that I could have let slid along my skin and easily forget.“