Powered by Seat

Jaký byl váš nejštastnější okamžik v životě?
„Když jsem uvěřil v Boha, asi před jedenácti lety. V podstatě jsem se k Bohu pročetl.“

/

What was the happiest moment of your life?
“When I believed in God, around eleven years ago. I basically read through to God.”