Powered by Seat

HOPRG_1290a

„Měl jsem v životě poměrně náročné, odpovědné práce. Když mi bylo třiašedesát, tak jsem dostal po odchodu z jedné vysoké pozice další nabídku. Ale zamyslel jsem se a řekl si: ‚Potřebuji to? Děti mám velké, nemám problémy hmotného rázu, kolik let života mi ještě zbývá? Radši si doplním to, co jsem za život nestačil.‘ Vypadl jsem z prostředí pracovního stresu, různého popíjení, rautů a večeří, na kterých často sedíte s lidmi, se kterými si nemáte co říct. Můj bratr je o tři roky mladší a ten tohle nedokázal. Rozdíl je v jednom – on nemá tolik zájmů, jako já. Takže místo, aby studoval, tak šel a koupil si nové, drahé auto. To já nechápu. Myslím si, že pokud se lidé příliš ukotví na konzum, tak je čeká velké vystřízlivění. Z toho není možné dojít štěstí.“

„Já jsem z generace, na které se ve škole hodně experimentovalo. Výuka biologie byla deformovaná příliš materialistickým prizmatem, dějiny byly prezentovány ze zjednodušeného, třídního pohledu, a tak dále. Chybělo poznání antiky nebo křesťanské kultury. Takže se to snažím nastudovat teď, abych věděl, v jakém světě jsem to žil a co jsem měl vědět.“

/

„I had quite demanding, responsible jobs throughout my life. When I was sixty-three, I left a managing position in one company and got another job offer. But I thought about it and asked myself: ‚Do I need it? My children have grown up, I am financially stable, how many years of life do I have left? I should rather complete my education, do things I haven’t had time for during my working life.‘ I got out of the environment of a work stress, alcohol drinking, banquets and dinners, where you often sit with people with whom you have nothing to say. My brother is three years younger than me and he wasn’t able to do what I did. The difference is that he doesn’t have as many interests as I do. So instead of studying he went and bought himself a new, expensive car. That’s something I don’t understand. I think that people who focus too much on consumerism are really about to get sober. You cannot reach happiness this way.“

„I am from a generation whose school curriculum was a kind of an experiment. Biology lessons were overly deformed by a materialist prism, a history was presented from a simplified class perspective and so on. I missed knowledge of classical antiquity or Christian culture. So I try to study it now, to know in what kind of world I’ve been living in and what were the things I should had known.“