Powered by Seat

„Čekám tady na kamaráda Petra, budeme vytvářet nějakej plakát na film. Ale teď mi psal, že má zpoždění, tak si tady pouštím hudbu a dělám si takový jako videoklipy tady z toho dění.“
V jakym žánru to vychází?
„Je to taková elektronika ambientní. Teda jak kdy, já jsem si dal takovej mix, takže co přijde, tak podle toho si pak hledám různý situace. Tam byla třeba vrána hezká, letěly mraky a bylo to pomalý … to bylo hezký.“
A k jakýmu filmu budete dělat plakát?
„K takovýmu dokumentu nějakýmu, o krokodýlech.“
O zvířatech dokument?
„No, no … o zvířatech a lidech.“
Živíte se děláním grafiky?
„Spíš jako děláním těch filmů.“
Takže to je váš film?
„No jo. A ten kamarád je právě grafik.“
Můžete o tom filmu říct víc?
„Klidně, jmenuje se to Noc v kaňonu Sumidero, je to z Mexika a je to volné pokračování filmu Dotek modrého krokodýla, kterej jsme udělali v minulém roce.“
Vy jste nějak přes ty krokodýly?
„No ani ne, tak se to nějak sešlo.“
To je posvátný zvíře nějakýho mexickýho kmene?
„No, mexickýho, vůbec jako, národa. V mexický historii je postavený strašně vysoko v těch jejich zvířetnících.“
Takže jste vlastně vizuální antropolog?
„V podstatě jo, protože další film co snad budu dělat je o mexickejch indiánech.“
Co se vám na jejich kultuře líbí?
„Líbí se mi vlastně u těch indiánů, potomků Mayů – ale to až vlastně teď, po čtyřech letech co jsem tam různě byl – jak oni tu kulturu střežej a držej. Bylo tam třeba hrozně obtížný natáčet. Tady je všechno takový, jakože dneska se to nějak udělá a zejtra to jako skončí a bude to jinak. Ale oni si to tak strašně držej, že to tam přetrvalo až od těch Mayů, ty různý rituály a tak. To se mi líbí.“

/

“I am waiting here for my friend Petr, we are about to create a poster for a film. But he just texted me that he’s delayed so I am listening to a music here and make a kind of videoclips in my head from the surrounding events.”
What is the genre of it?
“It’s an ambient electronic. Well, it depends, I’ve put on a music mix, so depending on whats there I am finding fitting situations. Over there was a nice crow with flying clouds, all nice and slow.”
And for which film you will create the poster?
“It’s a kind of documentary film, about crocodiles.”
A film about animals?
“Well, yeah … about animals and people.”
Do you make a living as a graphic designer?
“Rather as a filmmaker.”
Oh, so it’s your film?
“Yeah. And the friend of mine is a graphic designer.”
Can you tell me more about the film?
“Sure. It’s called A Night in Sumidero Canyon, it’s from Mexico and it’s a loose sequel of a film Touch of Blue Crocodile that we did last year.”
You are into crocodiles, it seems.
“Well, not really, it just happened like this.”
Is crocodile a sacred animal of some Mexican tribe?
“Of Mexican nation os whole. It has very high status in mexican history, in their zodiacs.”
So you are a visual anthropologist?
“You can say that, because next film I’ll be doing will be about Mexican indigenous population.”
What do you like about Mexican culture?
“What I like about the indigenous population, descendants of Maya nation – but I found that out only now, after four years coming to Mexico – is how they protect and hold onto their culture. It was very difficult to shoot a film there. Here, everything is like that you do something in a certain way today and tommorow it ends and it will be done differently. But they hold onto it very tightly, all kinds of rituals are preserved from the times of Maya nation. That’s what I like.”