Powered by Seat

HOPRG_1296a

„Jsem šel od zubaře a měl radost.“

/

„I’m on my way from the dentist’s, feeling joyful.“

HOPRG_1296f

„Tenhle strom je super a ta větev je tak akorát vysoko. Chvíli to vypadalo, že to nejde, ale nakonec jsem tam vylezl. Takové problémy jsou nejlepší – vypadají, že jsou těžké, ale člověk je dá. Kéž by takové byly všechny.“

/

„This tree is great is the branch is just at the right height. For a while it seemed impossible for me, but I did climb it up in the end. These kind of problems are the best – they seem difficult, but you can overcome them. If only all the problems were like that.“