Powered by Seat

Kdy jste se spolu naposled smáli?
„No, to už je let … protože manželka už je mimo no, několik let. To už se spíš jenom tak o ní starám, bohužel. Zdraví je to nejcennější, na to každej musí přijít sám.“

When was the last time you laughed together?
“It’s been years … because my wife is not thinking clearly, for several years already. Now I just kind of take care of her, unfortunatelly. Health is the most precious thing, everybody has to find that out on their own.”