Powered by Seat

„Učím se na zkoušku z psychiatrie, ale jinak se věnuju hlavně kardiu. Na srdci mě asi nejvíce fascinuje jak mechanicky funguje a dokáže kdykoliv reagovat na jakoukoliv změnu v organismu. Že to není jenom převod nějaké tekutiny, ale má i spoustu jiných funkcí – musí reagovat na to co vypijem, jaký máme příjem z tekutin, jaké máme zatížení a tak dále.“

/

“I am learning for a psychiatry exam, but my main field is cardio. What interest me most about heart is its mechanic operation, how it manages to react to every change within an organism. That it’s not just a transfer of some liquid, but it has many other functions – it has to respond to what we drink, what is our intake from the liquid, to which degree we strain our body and so on.”