Powered by Seat

HOPRG_1322a

„Budou jí dva roky. Úplně jsem otočil svůj život – dřív to byly mejdany a koncerty, dnes si užívám čas s ní. Snažím se jí věnovat co nejvíce. Je na svůj věk hrozně šikovná, to mě hrozně nabíjí. Je krásná, chytrá – dokonalý človíček. Už si začíná vytvářet svoji osobnost, vynucovat si věci, trucovat. Je to nářez. Když ráno odcházím z domu, tak brečí a volá: ‚Tatííí!‘. V tu chvíli vždy cítím, že bych se na všechno nejradši vykašlal, zůstal doma a hrál si s ní.“

/

„She is about to be two years old. I’ve totally changed my life – it used to be parties and gigs, now I enjoy my time with her. I try to dedicate as much time to her as possible. She is very skilful for her age, it really energizes me. She is beautiful, smart – a perfect little person. She is already starting to develop her own personality, enforce things, sulk. It’s awesome. When I’m leaving the house in the morning, she cries and call: ‚Daddyyy!’. At that moment I always feel that I want to blow everything off, stay home and play with her.“