Powered by Seat

HOPRG_1332a

„My jsme parta z Moravy,
přijely jsme do Prahy.
Pěkně vám tu zatančíme,
soutěže se nebojíme.
Uááá!“

/

„We are Moravian band,
came to Prague – overland.
Let us show you little dance,
our rivals don’t stand a chance!
Wooo!“