Powered by Seat

HOPRG_1331a

„We go around and search for homeless people – for two years we’ve been giving out food to them every Sunday. We cook it ourselves. It’s a charity work of Malaysian Students Association in Prague.“

„The homeless people are very thankful for it, especially in winter. We give them food, we get happiness in return.“

/

„Chodíme po Praze a hledáme lidi bez domova – už dva roky jim každou neděli rozdáváme jídlo. Sami ho i vaříme. Je to součást charitativní práce Asociace malajských studentů v Praze.“

„Bezdomovci za to bývají velmi vděční, zvlášť v zimě. Dáváme jim jídlo a dostáváme na oplátku pocit štěstí.“