Powered by Seat

„Tommorow I go to Linz for Ars Electronica Festival. I will be awarded for interactive art installation that I did in United States.“
For some installation in public space?
“Yeah, it was on bicycles – I’ve made a thousand red blinking bike lights synchronized with each other using radio communication.”
Is it still installed somewhere?
„No, no, it was one night. But it’s gonna happen again in Chicago at the end of the month.“
What is a symbolic meaning of the installation?
“Well, the important part is an idea of self-organizing systems, where you have something that creates order without a leader.”


/

„Zítra jedu do Lince na festival Ars Electronica. Budu oceněn za interaktivní uměleckou instalaci, kterou jsem udělal ve Spojených státech.“
Něco ve veřejném prostoru?
„Jo, týkalo se to kol – vytvořil jsem tisíc červeně blikajících cyklistických světel, které spolu komunikovaly a synchronizovaly se prostřednictvím rádia.“
Je to stále někde k vidění?
„Ne, ne, bylo to na jeden večer. Ale uskuteční se to znovu, na konci měsíce v Chicagu.“
Jaký je symbolický význam této instalace?
„Nejdůležitější je myšlenka samostatně se pořádajících systémů, kdy se vytváří řád aniž by existoval nějaký vůdce.“

 

more about the project: http://1000fireflies.net/about