Powered by Seat

HOPRG_1367a

O čem v poslední době přemýšlíte?
„Já přemýšlím skoro pořád jen o umění. A o životě. To patří k sobě. Umění má mimo jiné tu cenu, že zpomaluje život. Pořád se předháníme, koukáme jeden druhému na záda; umění nás nutí trochu se zpomalit, ztišit, zastavit. Třeba zrovna teď – koukám se na vás, prohlížím si váš obličej, přemýšlím, co jste za člověka. Nutí mne to na chvíli o vás přemýšlet. To je hezké.“

/

What have you been thinking about lately?
„I think about art almost all the time. And about life. They belong together. Among other things, art is valuable because it slows down life. We keep compete with each other, look at each other’s back; art forces us to slow down, quieten down, to stop. Take this moment, for instance – I am observing you, looking at your face and wondering what kind of person you are. It makes me to think about you for a while. That’s nice.“