Powered by Seat

HOPRG_1372a

„Žít řeholním způsobem života je velké rozhodnutí. Ale šlo to postupně. Člověk má spoustu příležitostí, aby si to ověřil, i když už chodí oblečený takto. Ale moment, kdy jsem se opravdu rozhodl si vybavuji. Bylo to na jednom malém, klidném poutním místě v mém rodném Polsku. Je tam barokní kostel, kde se uctívá malá soška Panny Marie.“

„Ale to mé rozhodnutí bylo spíše ve stylu: ‚Proč ne?‘. U těch velkých životních rozhodnutí jde podle mě stejně nikoli o důvody, proč člověk začne něco dělat, ale proč v tom pokračuje.“

/

„To lead a monastic life is a big decision. But it was a gradual process for me. One has many opportunities to check it and give it a try, even when he’s already dressed like this. But I do remember the moment when I made the final decision. It was in a small, calm pilgrimage site in my native Poland. There is a baroque church with a small statue of Virgin Mary.“

„But the decision of mine was more like: ‚Why not?’. Anyway, I think that in the case of the big life decisions, the more important than the reasons why we start to do something are the reasons why we persist in doing it.“