Powered by Seat

HOPRG_1370c

„I try to convince my students that work is the deep satisfaction of their life. That they should become professionals. You can do whatever you want, even clean the streets. What’s important is to strive for perfection, one hundred percent. By hard work you become a master and it gives you freedom and security.“

„But you have to take a decision. If you’re just spending your time in ‚pivnice‘ and sip five beers a day, it’s not possible. That’s the point. That’s why I don’t believe in liberalism. Because most people don’t have the inner strenght to use the freedom. In my art, I focus on a theme of ‚gula’, gluttony. It’s one of the major sins of Catholic Church. It is addiction. People are addicted – to overeating, using their mobile phones, drinking ‚pivo’. There is no absolute freedom. There is always a limit. In the traditional society, the limits were given for instance by a church: You must do this, you must not do that. But now people don’t see the limits. And so the ‚gula‘ have became a central topic of our society.“

/

„Snažím se přesvědčit své studenty, že z práce může pramenit hluboký pocit uspokojení z vlastního života. Že by se měli stát profesionály. Můžete dělat cokoliv, třeba i zametat ulice. Důležité je, že usilujete o dokonalost, na sto procent. Tvrdou prací se stanete mistry a z toho pak vzejde vaše svoboda a zajištění.“

„Ale musíte se rozhodnout. Pokud svůj čas trávíte po hospodách a pijete pět piv denně, tak toho nemůžete dosáhnout. O to jde. Proto nevěřím v liberalismus. Většina lidí totiž nemá onu vnitřní sílu využít vlastní svobodu. Ve své umělecké práci se zaměřuji na téma ‚gula‘, obžérství. To je jeden z hlavních hříchů v katolické církvi. Je to téma závislosti. Lidé jsou závislí na přejídání, na používání mobilů, na pití piva. Absolutní svoboda neexistuje. Vždy jsme něčím omezeni. V tradiční společnosti byly ony meze dány například církví: Musíte dělat tohle, nesmíte dělat tamto. V dnešní době lidé ty meze nevidí. A tak se ‚gula‘ stala ústředním tématem naší společnosti.“

gula.int

Ukázka z díla (autor: Chris Herdel)

/

An example of his work (artist: Chris Herdel)