Powered by Seat

HOPRG_1375a

„Poslední dobou se mi vytrvale honí hlavou, že spoustu věcí je tu dost špatně. Nad něčím mi vyloženě zůstává rozum stát. Třeba parky v centru města. Když tam člověk chodí, tak vidí, že ta parková úprava je z hlediska biodiverzity naprosto katastrofální. Třeba v rámci rekultivací se dnes už ví, že nejlepší a z hlediska přírody nezajímavější lokality vznikají tak, že to necháte tak, jak to je. Ale to nic nestojí. Takže stále máme trávníky posekané jak golfové hřiště, stále mizí hmyz, mizí staré stromy. Protože když je někde jen trochu suchá větev, tak se hned uřízne, aby na někoho nespadla. V Riegerových sadech byla nahoře krásná, zpevněná, naprosto funkční písková cesta, která tam nejspíš byla desítky let. Nedávno ji vybagrovali a udělali cestu betonovou. Jak na letišti.“

„Myslím si, že lidé na podobné věci nereagují, protože si to neuvědomují. Já se o to trochu zajímám, a tak mne třeba nedávno zaujala informace, že kdybyste zvážil veškerý hmyz v České republice na váze, dnes a před čtyřiceti lety, tak zjistíte, že ta hmota ubyla asi o polovinu. Zmizí jedna blbá moucha a už to jede – zmizí ptáci, zmizí všechno.“

/

„Recently I’ve been thinking that there are many things that are done in a very wrong way around here. Some things are really beyond me. Take city parks for instance. When you go there, you can see that the landscaping is done in a completely catastrophic way in terms of biodiversity. In the field of land restoration there are current opinions that the best and naturally the most interesting places are being created when you leave them the way they are. But you don’t have to spend any money to do that. And so we keep on cutting the grass in parks as if it was a golf course, and the insects keep on disappearing as well as old trees. Because when there is a branch that is just a little dry, it usually is cut immediately so that it wouldn’t fall down on somebody. There used to be a beautiful, totally functional sand path in Rieger’s park that had probably been there for decades. Recently they came with diggers and made a concrete path. As if it was an airport.“

„I think that people are not responsive to such things because they don’t think about it. I am interested in it and so I’ve recenty heard a piece of information that if you weighed all the insect species that lives in the Czech republic on a weight, today and fourty years ago, you would find that the mass have diminished by a half. One stupid little fly disappears and here it goes – birds disappear, everything disappears.“