Powered by Seat

HOPRG_1432a

„Já hrozně věřím v lásku. Ale mám teď hodně splínů po jednom nevydařeném vztahu. ‚Nejsi pro mě ta pravá,‘ řekl mi. Tohle slyšet je pro mě vždy nejtěží. Cítila jsem se úplně na dně, totálně zničená, zlomená. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Člověk si pak hodiny v hlavě všechno promílá, ty kolečka tam jedou, až se z hlavy kouří. V takovémhle období mi vždy nejvíc pomůže nějaká aktivita – vyrazit mezi lidi, do přírody, na brusle.“

„Nějak se mi v tomhle smůla lepí na paty. A to jsem byla na Karlově mostě a osahala všechny ty zlaté věci. Dokonce jsem nedávno viděla padat hvězdu. Také dobré skutky jsem činila. A co peněz už jsem naházela do kašen!“

„Věřit dnes v lásku je strašně těžké. Po špatných zkušenostech, prožité bolesti, si člověk mnohdy řekne, že se zamkne na sto západů, že na lásku zanevře. Ale já vím, že to se svoji povahou udělat nemohu – já mám lidi ráda, ráda s nimi komunikuji, jsem myslím otevřená a upřímná. Ale mám strach. Už vím, že musím být opatrná. Stejně to ale nevzdávám, stejně tomu půjdu naproti.“

„Vnímám vše, co se kolem mě děje. Dokážu někde hodiny sedět a pozorovat lidi – jak se k sobě chovají, jak spolu mluví, jak se dívají. To mě strašně baví. Poslední měsíce si všímám hlavně rodin a párů, jak se drží za ruce. A z hloubi duše si přeju zažít to samé, mít to, co mají oni.“

„Nechci, aby to vyznělo, že sama sebe lituji. Nebo aby mě pak litovali lidé: ‚Chudák holka, smutná, na bruslích.‘ Já lítost nesnáším. Jsem ve znamení lva, takže jsem bojovnice. Někdy si vlastně připadám jako Xena: Princezna bojovnice. Někdo si chce v životě užívat, cestovat. Já jsem člověk, který chce mít v životě jedno – skutečnou, upřímnou lásku.“

/

„I strongly believe in love. But these days I have felt rather blue after one relationship ended. ‚You are not the one,‘ he told me. To hear this is always the hardest. I felt I had hit the bottom, torn from the inside and broken. It was like a bolt of lighting. Then all this plays over and over in your head, the wheels turn. At times like this, I prefer doing some activity – go out with other people, walk in a countryside or go in-line skating.“

„I have been very unlucky. Even though I went to Charles Bridge, touched all the golden things. Recently I have also seen a star falling down. I have done good deeds. And how much money I have thrown into fountains!“

„It’s very hard to believe in love these days. After all the bad experience, suffered pain, you tell yourself to lock yourself up and forget about love. But still I’m not able to do it with my nature – I like people, I like to speak to people, I think I have an outgoing and honest personality. But I’m afraid. I know I have to be careful. But I don’t give up!“

„I notice everything that happens around me. I can sit somewhere for hours and observe people – the way they treat each other, the way they speak to each other, the way they look at each other. I really enjoy it. In the last months I’ve been observing especially families and couples that go around hand in hand. I see them and from the bottom of my heart I want to experience it as well, to have what they have.“

„I don’t want this to sound that I pity myself. Or that I want to be pitied by other people: ‚Poor girl, sad, on the skates.‘ I hate pity. My star sign is a Leo and I’m a warrior. Sometimes I feel like Xena: Warrior Princess. Someone wants just to indulge in pleasure, to travel. I’m a person who wants just one thing – genuine, sincere love.“