Powered by Seat

HOPRG_1402a

„Dlouho jsem během dospívání neměl žádný mužský vzor. Díky tomu jsem se na to ale mohl podívat z jiného úhlu pohledu a pochopit, jaké věci páchá mužské ego. Uvědomil jsem si, že si mohu vybrat. Mohl jsem toho ‚muže‘ najít sám v sobě. Stát se opravdovým mužem, ne pouhou kopií osobnosti a návyků někoho jiného.“

„Podle mě je nejdůležitější být sám sebou, využívat vlastních prožitých zkušeností. Nikoliv kopírovat cestu jiných lidí, poslouchat jejich moudra. To nikomu žádnou moudrost nepřineslo. K čemu je vám nějaká informace, když jste ji neprožili ve svém srdci?“

/

„When I was growing up, I didn’t have a father figure. Thanks to that I was able to look at the situation from a different angle and understand what a male Ego can do. I realised that I can choose. I could find the man within. I could become a real man, not a copy of a personality and habits of someone else.“

„I think to be yourself and to use your own experience is the most important. One shouldn’t copy the paths of others, listen to their pearls of wisdom. This hasn’t brought wisdom to anyone. What is a piece of information for if you haven’t lived it though with your heart?“