Powered by Seat

HOPRG_1439c

What was a turning point of your life?
„When I got a licence for motorcycle. Because after that I realized that you can learn anything if you try it. I remember thinking: ‚Oh, I made it, that was so easy!‘ And things really are THAT easy. People always say: ‚No, it’s not so easy.‘ But yes – it is so easy. Even though it doesn’t sound like a big deal, it opened my eyes for everything else. I’ve kept the feeling and now I have this attitude to everything. I like trying all kinds of things. When I come back to Norway, I will become a flight attendent. And after that I want to apply to police academy.“

/

Jaký byl přelomový okamžik vašeho života?
„Když jsem si udělala řidičák na motorku. Protože v ten moment jsem si uvědomila, že se člověk může naučit cokoliv, když to zkusí. Pamatuji, že jsem si říkala: ‚Aha, já to zvládla, to bylo strašně snadné!‘ A věci jsou opravdu tak snadné. Lidé vždy říkají: ‚Kdepak, to není nic snadného.‘ Ale ano, je to snadné. Přestože to nezní jako kdovíco, tak mi tahle zkušenost otevřela oči pro vše ostatní. Udržela jsem si ten pocit a dnes mám stejný přístup ke všemu. Ráda zkouším všechny možné věci. Až se vrátím do Norska, tak se stanu letuškou. A potom se chci přihlásit na policejní akademii.“