Powered by Seat

HOPRG_1469c

„Vystudoval jsem práva a dva dny po promoci jsem šel na vojnu. Po pár týdnech přišly posudky a já skončil u PTP. Protože jsem byl politicky nespolehlivý – odmítl jsem podepsat přihlášku do KSČ. Jako důvod jsem tam tehdy nemohl uvést, že komunistickou stranu považuji za zločineckou organizaci, a tak jsem napsal, že protože věřím v Boha, tak se nemohu stát členem strany, která je založena na filozofii dialektického materialismu. Oni si mě zavolali a přesvědčovali mě o tom, že Bůh není. Vyzval jsem je, ať mi to dokážou. Říkal jsem jim, že gravitaci také nevidíme, že vidíme jen důsledky gravitace. Nemohli mě přesvědčit, a tak o mě napsali, že jsem náboženský fanatik. To se se mnou pak táhlo až do důchodu.“

„Přes dva roky jsem na začátku padesátých let fáral v ostravských dolech. Nestačil jsem na tu práci fyzicky a vždy, když se blížila směna, jsem se potil strachem. Když jsem pak mohl odejít a v padesátém druhém roce se stal kopáčem na stavbě, tak to pro mě bylo osvobození. Mohl jsem u toho stát, narovnat se. Bylo to před Vánoci, byl mráz, byl jsem venku a výborně se dýchalo. Odpoledne žádný cvičák, žádná politické školení, večer jsem si mohl zajít do kina – to byla nádhera. Dělal jsem kopáče, nejtěžší práci ve stavebnictví, ale pokládal jsem se tehdy za šťastného člověka.“

/

„I graduated from law school and two days after my graduation I was conscripted into the military service. After a few weeks they made a report on my political involvement and I ended up at auxiliary technical battalions. I was declared a politically unreliable person because I refused to sign the application to Communist party of Czechoslovakia (KSČ). I couldn’t write to the application that I considered the party to be a criminal organization, so I wrote that I believed in God and thus I couldn’t join the party which is based on philosophy of dialectical materialism. They called me up and tried to persuade me that God doesn’t exist. I challenged them to prove it. I told them that we also cannot see gravity, all we can see are consequences of gravity. They weren’t able to persuade me, so they wrote to my file that I was a religious fanatic. That stuck with me until I retired.“

„I worked in mines in the Ostrava region for two years in the beginning of 1950′s. I was not physically strong enough for the work and so I was sweating with fear before each shift. When I was allowed to leave and become a digger at a construction site in 1952, it was a liberation for me. I could stand during the work, straighten up. It was before Christmas, it was freezing weather, I was outside and I could breathe freely. There were no training courses in the afternoon, no political classes. I was able to go to cinema in the evenings, that was really great. I worked as a digger, which is the most demanding job in construction industry, but back then I considered myself a lucky person.“