Powered by Seat

HOPRG_1480a

„Když jsem byl ve čtvrté třídě obecné školy, tak jednou přišla paní učitelka Pospíšilová a prohlásila: ‚Děti, musíte se seznámit s přírodou.‘ K oknům ve třídě se tedy dala terária a v nich jsme měli nějaké žáby, ještěrky a dokonce i vodního pavouka. Zásobovali jsme to krmením – dávali jsem jim různé mouchy, červíky a moučné červy. Když skončil školní rok, tak jsme si ta zvířata s jedním spolužákem vzali domů. Později jsme měli i hady, mloky, čolky, želvu, všechno možné. Každý den jsme museli shánět čerstvou potravu. Jezdili jsme ji chytat do Bráníka, do jedné velké zahrady u místního pivovaru. Bylo s tím ale hrozné práce, a tak jsme toho po čase nechali a začali sbírat brouky. To jsem pak dělal, spolu s tatínkem, celý život. Přestože jsem vystudoval arabštinu a věnoval se tedy něčemu jinému, tak kdykoliv jsem někam vyjel, tak jsem se díval, co kde létá, co kde leze, co kde roste. Před čtrnácti dny jsem nakonec svoji broučí sbírku odevzdal do Národního muzea.“

/

„When I was in fourth grade of primary school, our teacher, Mrs. Pospíšilová, once came to the classrom and said: ‚Children, it’s time for you to familiarize yourself with the nature.‘ And so terrariums were put in our classroom and there we had frogs, lizards and even a water spider. We were feeding it with flies, little worms and mealworms. At the end of school year, me and my friend took the animals home. Later on we had also snakes, salamanders, newts, a turtle – all kinds of animals. We had to find a fresh food for them every day. We were catching it in Braník, in a big garden near local brewery. But it was taking us a lot of time and so eventually we quit it and started to collect beetles. That’s what I was doing, together with my father, for my whole life. Even though I studied Arabic and was thus doing another kind of work, every time I travelled abroad I was looking for everything that flies, everything that crawls and everything that grows. In the end, fourteen days ago, I donated my collection of beetles to the National Museum.“